درخواست تبدیل شدن به مدرس

ارسال درخواست تبدیل شدن به مدرس برای تدریس در سایت

با ارسال درخواست و تایید توسط مدیریت می توانید به یک مدرس در سایت تبدیل شوید و دوره های خود را بسازید. فرصت درسا افتخار می کند تا شما عضوی از خانواده فرصت درسا باشید 🙂

چگونه به یک مدرس تبدیل شویم؟

در اینجا می توانید به یک مدرس تبدیل شوید

ثبت نام برای تبدیل شدن به یک معلم

برای پر کردن این فرم می بایست شوید!

اینکه شما تصمیم گرفته اید به یک مدرس در فرصت درسا تبدیل شوید باعث افتخار ماست.فرصت درسا جایی است که شما می توانید دانش خود را با بقیه به اشتراک بزارید و البته درآمدی هم داشته باشید. فرصت درسا محل گردهمایی اساتید بزرگی همچون شماست پس تنها کافیه با ما در ارتباط باشید تا ما مقدمات تبدیل شدن به یک مدرس در فرصت درسا را برای شما فراهم کنیم.