03 بهمن

طرح اصلاح قانون چک 97 و نوآوری های آن

طرح اصلاح قانون چک 97 چک به عنوان یک سند تجاری همه روزه در مبادلات بین تجار و کسبه مورد استفاده قرار می گیرد. این سند در عمده کشورها، به عنوان یک سند تجاری در پرداخت های نقدی شناخته شده …